Takim pune i mbajtur me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës