Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта

Report of anti-corruption campaign for DKSK

Анализа на податоците од анонимниот прашалник спреоведен во рамки на антикорупциската едукација за ученици од седмо до деветто одделение „БИДЕТЕ ХЕРОИ НА ЧЕСНОСТА”

„ХЕРОИ НА ЧЕСНОСТА” ВО УЧИЛИШТАТА ВО ОХРИД – БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА НЕ Е ЕДНОСТАВЕН ПРОЦЕС И БАРА ВКЛУЧЕНОСТ ОД ЦЕЛОТО ОПШТЕСТВО

„Бидете херои на чесноста“ во ООУ „Кирил и Методиј“ – Струмица: Значењето на борбата против корупцијата се учи од најмали нозе

Бидете херои на чесноста“  ќе го топи јазот меѓу свеста и последиците од коруптивното однесување во основното училиште „26 Јули“

Анализа на податоците од анонимниот прашалник  спроведен во рамки на антикорупциската едукација за ученици од седмо до деветто одделение под наслов Бидете херои на чесноста

Учениците од училиштето „Братство“ од скопската населба Тафталиџе се вклучија во кампањата „Бидете херои на чесноста“ за борба против корупцијата

Кампањата „Бидете херои на чесноста“ за борба против корупцијата продолжи во основното училиште „Коле Неделковски”

Антикорупциска кампања им дава моќ на учениците од основните училишта да бидат херои на чесноста

Започна едукативна антикорупциска кампања „Бидете херои на чесноста“