ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата