Реализирана студиска посета во Рим, Република Италија