Состав на ДКСК

Актуелниот Состав на Државната комисија за спречување на корупција: 

  1. г-ѓа Билјана Ивановска, претседател – CV Имотна состојба
  2. г-дин Владимир Георгиев, член – CV Имотна состојба
  3. г-ѓа Софка Пејовска Дојчиновска, член – CV Имотна состојба
  4. г-ѓа Катица Николовска, член – CV Имотна состојба
  5. г-дин Нури Бајрами, член – CVCV-Shqip Имотна состојба
  6. г-дин Горан Трпеноски, член – CVИмотна состојба
  7. г-дин Шемши Салаи, член – CV Имотна состојба

Етички кодекс за претседателот и членовите на Државната комисија за спречување корупција