Состав на ДКСК

Актуелниот Состав на Државната комисија за спречување на корупција: 

  1. г-ѓа Татјана Димитровска, претседател – CV
  2. г-дин Зоран Богоевски, член – CV
  3. г-дин Сервет Демири, член – CV
  4. г-ѓа Софија Спасова Медарска, член – CV
  5. г-ѓа Цвета Ристовска, член – CV
  6. г-дин Бесник Џемаиљи, член – CV
  7. г-ѓа Билјана Каракашова Шулев, член – CV

Етички кодекс за претседателот и членовите на Државната комисија за спречување корупција