2020

АНАЛИЗИ СО ПОДДРШКА ОД ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 2020 ГОДИНА


Финален извештај
ПРОЕКТ: „Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам“

МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ОД ФИНАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЕКТОТ: „ПРОЦЕНКА НА РАНЛИВОСТ ОД КОРУПЦИЈА ВО ПОЛИТИКИТЕ И ПОСТАПКИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, СО ПОСЕБЕН ФОКУС НА НЕПОТИЗАМ, КРОНИЗАМ И КЛИЕНТЕЛИЗАМ“

Мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор (јануари – март 2021 г.)

Мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор (април – јуни 2021 г.)

Мониторинг на имплементацијата на препораките од извештајот за проценка на ранливост од корупција при процедурите за вработување во јавниот сектор (јули – септември 2021 г.)