Monthly Archive: март 2021

47-ма седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) Претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата, ја донесе следната ОДЛУКА за свикување...

СОСТАНОК меѓу UNODC и ДКСК

На 25 март 2021 година, со почеток во 09.30 во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се реализираше средба со претставници од UNODC, г-ѓа Virginia de Abajo Marques, Регионален советник за анти-корупција...

Меѓународен договор за размена на податоци за проверка на изјавите за имотна состојба

На 19.03.2021 г. во Белград беше потпишан Меѓународен договор за размена на податоци за проверка на изјавите за имотна состојба што беше подготвен во рамките на Регионалната антикорупциска иницијатива (РАИ). Потписници на Меѓународниот договор...

Посебен извештај за утврдените злоупотреби во финансирањето на изборната кампања Предвремени збори за Градоначалник на општина Пласница и општина Штип-2020

Државната комисија за спречување на корупцијата го усвои Посебниот извештај за утврдените злоупотреби во финансирањето на изборната кампања Предвремени збори за Градоначалник на општина Пласница и општина Штип-2020 и согласно надлежноста утврдена во членот...

Онлајн обука за Секторска проценка на ризик по интегритет и корупција

Во рамки на проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност на јавната администрација во Северна Македонија“, финансиран од ЕУ, а со поддршка на организацијата ПРАЈСВАТЕРХАУСКУПЕРС (PwC), на ден 16.03.2021 година, се одржа онлајн презентација и...