Monthly Archive: јуни 2022

Заклучни согледувања од Јавната дебата „ДИСКРЕЦИОНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КАКО РИЗИК ОД КОРУПЦИЈА ВО УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ” одржана на ден на 17 Јуни 2022 година

Заклучни согледувања од Јавната дебата „ДИСКРЕЦИОНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КАКО РИЗИК ОД КОРУПЦИЈА ВО УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ”  одржана на ден на 17 Јуни 2022 година

71-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 10 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...

Одржан вториот меѓународен вебинар на тема „Дизајнирање и имплементација на ефективни системи за заштита на укажувачите“

Државната комисија за спречување на корупцијата беше дел од Вториот меѓународен вебинар на тема „Дизајнирање и имплементација на ефективни системи за заштита на укажувачите“. Вебинарот се одржа на 15 јуни 2022 година, во рамките...

ЈАВНА ДЕБАТА – “ДИСКРЕЦИОНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КАКО РИЗИК ОД КОРУПЦИЈА ВО УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ”

Јавната дебата “ДИСКРЕЦИОНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ КАКО РИЗИК ОД КОРУПЦИЈА ВО УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ” ќе се одржи на 17 Јуни 2022 година (петок), на електронската платформа ZOOM на следниот линк: Join Zoom...

70-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...