Monthly Archive: June 2022

Seanca e 70 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

NJOFTIM PËR MEDIA DHE OPINIONIN

      Me rastin e përmendur në njoftimin e Avokatit të Shtetit, të publikuar në media më 03.06.2022, për veprimin e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, në lidhje me lëndën e angazhimit...