Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit mori pjesë në “Forumin Ekonomik dhe Financiar të Shkupit – SEFF”