Monthly Archive: септември 2022

Учество на работилница на тема: „Дигитални решенија во известување, преглед и објавување на финансирањето на политичките партии“

Членот на Државната комисија за спречување на корупцијата Катица Никловска и Раководителот на одделението за следење на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи и корупција во јавните набавки м-р Катерина Зајковска учествуваа на ...

Регионална завршна конференција на Заедничката програма на Европска унија/Совет на Европа „Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција – Фаза II“

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска и Генералниот секретар на Државната комисија м-р Ирена Поповска учествуваат на  Регионалната завршна конференција на Заедничката програма на Европска унија/Совет на Европа „Horizontal Facility...

Одржан работен состанок на Државната комисија за спречување на корупцијата со Заменик претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење Славица Грковска и Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини

На 14.09.2022 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), се одржа работен состанок на претседателката и членовите на ДКСК со Заменик претседателот на Владата на Република Северна Македонија Славица Грковска...

Одржана средба со делегација на Агенцијата за спречување на корупцијата на Косово

На 07.09.2022 година  Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), оствари средба со делегација на Агенцијата за спречување на корупцијата на Косово (поранешна Агенција за борба против корупцијата), предводена од директорот на Агенцијата  Јил...

Соопштение

Во насока на зајакнување на интегритетот на институциите и зголемување на нивната транспарентност, радува фактот што Државниот завод за ревизија во Годинешната програма за работа на ДЗР за 2022 година по 13 години е...