Monthly Archive: September 2022

Takimi i mbajtur pune i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me zëvendëskryetaren e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjëse për politikat për qeverisje të mirë Sllavica Grkovska dhe ministrin e Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini

Më datë 14.09.2022, në hapësirat e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK), u mbajt takim pune të kryetares dhe anëtarëve të KSHPK-së me zëvendëskryetaren e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut Sllavica...

Njoftim

Në drejtim të forcimit të integritetit të institucioneve dhe rritjes së transparencës së tyre, gëzon fakti që Enti Shtetërorë i Revizionit në Programin Vjetor të Punës së ESHR-së për vitin 2022 pas 13 vjetësh...