Konferenca përfundimtare rajonale e Programit të Përbashkët të Këshillit të Evropës dhe Unionit Evropian ” Horizontal Facility për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë – Faza e II”