Monthly Archive: октомври 2022

ДКСК добива електронски пристап до податоците на Агенцијата за катастар на недвижности

Државната комисија за спречување на корупцијата, за потребите на своето надлежно постапување, ќе презема податоци и документи од Агенцијата за катастар на недвижности во електронска форма, користејќи веб сервиси достапни преку Националната платформа за...

76-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Учество на регионална средба – ,,Регионален патоказ за борба против корупцијата и незаконските финансии на Западен Балкан”

Членот на Државната комисија за спречување на корупцијата м-р Шемши Салаи и Државниот советник Ирена Брзанова учествуваа на регионална средба во организација на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC) и Регионалната...

Претседателката на ДКСК Билјана Ивановска и Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски потпишаа Договор за соработка и размена на податоци во електронска форма и Меморандум за унапредување на системот на заштита на укажувачите, како ефективна алатка во борбата против корупцијата

Денеска, (14.10.2022), претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска и министерот  за внатрешни работи Оливер Спасовски  потпишаа Договор за соработка и размена на податоци во електронска форма и  Меморандумот за соработка...

БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ПРЕКУ ПОТТИКНУВАЊЕ ОТЧЕТНОСТ, ИНТЕГРИТЕТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Борбата против корупцијата во Република Северна Македонија треба да се води на сите нивоа за да биде успешна. Од справување со ситната, секојдневна која поттикнува начин на однесување и култура на подмитување, до крупната...