Monthly Archive: October 2022

Seanca e 76 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

Kryetarja e KSHPK-së Biljana Ivanovska dhe Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovsky nënshkruan Marrëveshje për Bashkëpunim dhe Shkëmbim të të Dhënave në Formë Elektronike dhe Memorandum për Përmirësimin e Sistemit të Mbrojtjes së Denoncuesve, si një mjet efektiv në luftën kundër korrupsionit

Sot (14.10.2022), Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit Biljana Ivanovska dhe Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovsky nënshkruan Marrëveshjen për Bashkëpunim dhe Shkëmbim të të Dhënave në formë elektronike dhe Memorandumin...