Kryetarja e KSHPK-së Biljana Ivanovska dhe Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovsky nënshkruan Marrëveshje për Bashkëpunim dhe Shkëmbim të të Dhënave në Formë Elektronike dhe Memorandum për Përmirësimin e Sistemit të Mbrojtjes së Denoncuesve, si një mjet efektiv në luftën kundër korrupsionit