Monthly Archive: април 2023

ЦАФ Работилница за план за подобрување

Работната група за имплементација на ЦАФ2020 формирана во рамки на ДКСК и раководството на ДКСК со експертска поддршка на РеСПА и КДЗ Австрија, на 25.04.2023 година, во Центарот за обуки на ДКСК, одржаа ЦАФ...

ДКСК учествуваше на тркалезната маса на тема „ Антикорупциско образование – пристапи и предизвици“

Државната комисија за спречување на корупцијата активно презема активности на планот на едукацијата и јакнење на свеста за корупцијата и судирот на интереси како за вработените од јавниот сектор така и во основното и...

Соопштение

Во врска со вчерашните случувања во Судскиот совет на РСМ, чиј епилог беше разрешување на претседателот на Судскиот совет, Весна Дамева, Државната комисија за спречување на корупцијата, како и досега во вакви ситуации, а...

Државната комисија за спречување на корупција спроведе внатрешна обука за имплементација на системот на интегритет

Во рамките на своите надлежности, Државната комисија за спречување на корупција за потребите на вработените во Секретаријатот организира и спроведува континуиран процес на обуки за имплементација на елементите на системот на интегритет, согласно Законот...

85-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...