Monthly Archive: ноември 2023

TAIEX Експертска мисија на тема судир на интереси: Анализа на механизми за спречување на конфликт на интереси и подигање на свеста насочена кон именувани и избрани лица

Државната комисија за спречување на корупцијата успешно ја користи TAIEX краткорочната техничка помош за исполнување на својата надлежност. Оттука, на 22 и 23 ноември 2023 година се реализираше TAIEX експертската мисија на тема судир...

96-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Соопштение

ДКСК целосно ги отфрла наодите изнесени во јавноста од страна на Бојан Лазаревски, директор на Агенцијата за филм. Потсетуваме дека согласно законот работа на ДКСК е да го анализира и проверува работењето на јавните...

„Бидете херои на чесноста“ во ООУ „Кирил и Методиј“ – Струмица: Значењето на борбата против корупцијата се учи од најмали нозе

Суштината на личниот интегритет и важноста на борбата против корупцијата се основните начела кои треба да се вкоренат во свеста на децата, со цел тие да прераснат во поединци кои ќе го разберат значењето...

95-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...