Monthly Archive: март 2024

СООПШТЕНИЕ за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборна кампања

Со член 8-б став 1 од Изборниот Законик е уредено дека „за потребите на изборната кампања, забрането е користење на канцелариски простор, канцелариска опрема и службени возила на државните органи, освен лицата на кои...

ЈАВЕН ПОВИК

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) ја известува јавноста дека почнувајќи од 01.01.2024 година, е ставен во функција новиот електронски систем за поднесување на изјава за имотна состојба и интереси. Лицата кои согласно...