Njoftim për regjistrin për personat e zgjedhur dhe të emëruar