Monthly Archive: мај 2021

ОГЛАС – Меѓународен краткорочен експерт за користење на алатка за анализа на податоци во борбата против корупцијата, во компонентата 3 (спречување корупција) во проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“

Работодавач: Агенција за европска интеграција и економски развој GmbH Локација: Скопје, Северна Македонија Вид на вработување: краткорочен ангажман Очекуван почеток: мај, 2021 година Очекувано времетраење: 2 месеци во 2021 година КОНТЕКСТ Меѓународниот краткорочен експерт...