Monthly Archive: февруари 2022

СООПШТЕНИЕ за остварената работна средба на Државната комисија за спречување на корупцијата со Управата за финансиска полиција

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) на 17.02.2022 година, преку ZOOM комуникациската платформа, одржа работна средба со Управата за финансиска полиција. На почетокот на средбата директорот на Управата за финансиска полиција г-дин Арафат...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2022 – за унапредување на 5 (пет) административни службеници во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата

Врз основа на член 11,  член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ” бр. 27/2014, 199/2014; 48/2015; ...

СООПШТЕНИЕ

По повод обвинувањата изнесени во јавноста од страна на политичката партија ВМРО ДПМНЕ  за неработење и непостапување на Државната комисија за спречување на корупцијата, Државната комисија смета за потребно да  укаже на следното: Силен...

62-ра седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...

ДКСК како предводник во системот на интегритет, ја потпиша Политиката на интегритет

         На ден 03 февруари 2022 година, Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), согласно дефинираната законска надлежност во член 8 и член 17, алинеја 18 од Законот за спречување корупција...