Category: Соопштенија

Реализација на обука за основна комуникација

Вработени во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата на 24.10.2023 година учествуваат на Обука за основна комуникација, во организација на ИПА проектот „Владеење на правото“. Целта на оваа обука беше на учесниците...

Студиска посета во Белград, Р. Србија

Во рамки на Мобилната шема на Регионалното училиште за јавна администрација – РеСПА, на 19 и 20 октомври 2023 година, претставници на Државната комисија за спречување на корупцијата реализираа студиска посета на Агенцијата за...

Учество на Билатерални скрининг состаноци за Поглавјето 11, „Земјоделство и рурален развој“ и Поглавјето 33, „Финансиски и буџетски одредби“ 

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска беше дел од делегациите на Република Северна Македонија кои изминатата недела учествуваа на билатералните скрининг состаноци за Поглавјето 11, „Земјоделство и рурален развој“ и...

Регионална Студиска посета на претставници на граѓански организации корисници на грантови на проекти на СМАРТ Балканс проектот

На ден 19.10.2023 година, во просториите на ДКСК е реализирана Работилница на тема: „Ризици од корупција во животна средина“, во рамките на Регионалната Студиска посета на претставници на граѓански организации корисници на грантови на...

Државната комисија за спречување на корупцијата започна со реализација на мерките и активностите од ЦАФ Планот за подобрување

ДКСК на 11.08.2023 година го усвои ЦАФ Планот за подобрување со конкретно утврдени мерки, активности, рокови и задолжени лица за нивна имплементација. Оттука, ЦАФ Координаторите соодветно го споделија со вработените во Секретаријатот и членовите...