Category: Соопштенија

СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИ

Државната комисија за спречување на корупцијата согласно своите надлежности постапува со ист пристап кон сите предмети. Целокупната стручност и расположливите капацитети се насочени кон утврдување на фактите и давање на соодветни препораки за натамошно...

83-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Државната комисија за спречување на корупцијата и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија потпишаа Меморандум за соработка. Меморандумот беше потпишан од страна на претседателката на ДКСК Билјана Ивановска и Јавниот обвинител на Република Северна...

TAIEX експертската мисија за формирање на Аналитички центар во рамки на ДКСК

Државната комисија за спречување на корупцијата успешно ја користи TAIEX краткорочната техничка помош за исполнување на својата надлежност. Оттука, од 07.02.2023 до 09.02.2023 година се реализираше TAIEX експертската мисија за формирање на Аналитички центар...

82-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...