Category: Соопштенија

Oдржана средба со Кол Радович, правен советник во Амбасадата на САД во Република Северна Македонија

На 18.03.2022 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), ДКСК оствари средба со г-дин Кол Радович, правен советник во Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија. Средбата се...

Потпишан меморандум за соработка со Архитектонски факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (29.03.2022 година)

            Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, Билјана Ивановска и деканот на Архитектонски факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, д-р Огнен Марина, потпишаа Меморандум за соработка којшто означува взаемна...

Одржани обуки за имплементација на систем на интегритет

Во периодот 14-18 март 2022 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), се одржаа обуки за имплементирање на системот на интегритет во пет пилот институции – Министерството за информатичко општество...

Соопштение – тркалезна маса на тема: „Култура на интегритет – Пат до успех во борбата против корупцијата“

На 17.03.2022 година, во организација на Државната комисија за спречување на корупцијата, во просториите на Владата на Република Северна Македонија, се одржа тркалезната маса на тема „Култура на интегритет – Пат до успех во...

Одржани тракалезни маси по поединечни сектори од Националната стратегија 2021-2025

Во периодот од 07-11.03.2022 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се одржаа 12 тркалезни маси по поединечни сектори од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, ...