Category: Соопштенија

Работилница во ООУ ,,Невена Георгиева-Дуња”- Кисела Вода на тема „Корупција и интегритет“

Државна комисија за спречување на корупцијата , на 01 декември 2022 година, по повод патрониот празник на ООУ ,,Невена Георгиева-Дуња”- Кисела Вода,  одржа работилница за деца од 9-то одделение на тема – Корупција и...

Спроведување на Меморандумот за соработка меѓу Народната банка и ДКСК: Започна серијата обуки

Во рамките на Меморандумот за соработка помеѓу Народната банка и Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), којшто беше склучен оваа година, започна првата серија предавања од страна на ДКСК за вработените во Народната...

Учество на вториот регионален експертски работен состанок во организација на UNDOC

Членот на Државната комисија за спречување на корупцијата м-р Шемши Салаи учествуваше на вториот состанокот на техничко ниво, кој во организација на Канцеларијата на Обединетите нации против дрога и криминал (UNDOC) се одржа на...

Презентација „Родот и корупцијата – истражувања за Република Северна Македонија“

Почнувајќи од 2020 година, Мисијата на ОБСЕ во Скопје во соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) спроведе бројни истражувања на родовите аспекти на корупцијата. По истражувањето на перцепцијата на жените во...

Државната комисија за спречување на корупцијата започна со имплементација на ЦАФ2020

Државната комисија за спречување на корупцијата континуирано работи на унапредување на елементите на интегритетот, па оттука со поддршка на in country механизмот на Регионалната школа за јавна администрација – ReSPA, започна со новиот проект...