Category: Соопштенија

Продолжува учеството на Државната комисија за спречување на корупцијата во биатералните скрининг состаноци

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска беше дел од делегациите на Република Северна Македонијае кои неделава учествуваа на билатералните скрининг состаноци за поглавјето 17 „Економска и монетарна политика“ и поглавјето...

2023 ОЕЦД ГЛОБАЛЕН ФОРУМ ЗА АНТИКОРУПЦИЈА И ИНТЕГРИТЕТ – 24 и 25 мај 2023 година, Париз, Р.Франција

2023 OECD GLOBAL ANTI-CORRUPTION & INTEGRITY FORUM Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваше на OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum2023, што се одржа во седиштето на ОЕЦД во Париз на 24 и 25...

87-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Учество на Билатерални скрининг состаноци за поглавје 26, „Образование и наука“ и поглавје 20 „Претпријатија и индустриска политика“

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Иваноска е дел од делегацијата на Република Северна Македонија која учествува на билатералните скрининг состаноци за поглавјето 26, „Образование и наука“ и поглавјето 20 „Претпријатија...

Работилница за примена на законот за заштита на укажувачите

На 25.05.2023 година, Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје  одржа работилница за примена на Законот за заштита на укажувачите и правилниците кои произлегуваат од него....