Category: Соопштенија

Јавна објава за доставување на записник за констатиран прекршок и прекршочен платен налог

Јавна објава за доставување на записник за констатиран прекршок и прекршочен платен налог под бр. 08-1080/3 од 23.03.2023 година (објавено на ден 27.03.2023 година) Јавна објава за доставување на записник за констатиран прекршок и...

Работилница за сајбер безбедност

На 16-март се одржа работилница за сајбер безбедност за вработените во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата, во организација на Здружение ИМПЕТУС – Центар за интернет, развој и добро управување, а со поддршка...

Потпишан Меморандум за соработка со Комисијата за хартии од вредност

Со цел промовирање на соработката и размена на искуства и експертиза од областа на спречување на корупција и судир на интереси и јакнење на интегритетот во согласност на законски утврдените надлежности, Државната комисија за...

ЦАФ Консензус работилница

Работната група за имплементација на ЦАФ2020 формирана во рамки на ДКСК, со експертска поддршка на РеСПА и КДЗ Австрија, на 09.03.2023 и 10.03.2023 година, во Клуб на органите на државната управа, одржаа дводневна ЦАФ...

Потпишан Меморандум за соработка со Мисијата на ОБСЕ

Со цел зајакнување на антикорупциските политики и акции во Северна Македонија, Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) и Мисијата на ОБСЕ во Скопје денеска потпишаа Меморандум за разбирање. Како дел од овој договор,...