Category: Соопштенија

ДЕМАНТ

Државната комисија за спречување на корупцијата, јавно ги демантира изнесените наводи од Министерот за надворешни работи на РСМ, објавени преку порталот https://alsat.mk/mk/osmani-tvrdi-deka-antikoruptsionerite-greshno-go-obvinile/ на ден 20.01.2023 година. Државната комисија за спречување на корупцијата, своите наводи...

80-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Учество на Регионална конференција за борба против корупцијата

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска и членот на ДКСК м-р Шемши Салаи учествуваа на  Регионалната конференција за борба против корупцијата, која се одржа во Скопје на 14.12.2022 година. Организатор...

79-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Се одржа првата обука/работилница на групата за самооценка, формирана во рамки на ДКСК за имплементација на ЦАФ2020

Државната комисија за спречување на корупцијата формираше работна група за имплементација на ЦАФ2020 моделот во ДКСК. Согласно планот за работа, на 12.12.2022 година, експертот Игор Марковски со поддршка на Славен Букарица од РеСПА одржаа...