Category: Соопштенија

Соопштение

Во врска со вчерашните случувања во Судскиот совет на РСМ, чиј епилог беше разрешување на претседателот на Судскиот совет, Весна Дамева, Државната комисија за спречување на корупцијата, како и досега во вакви ситуации, а...

Државната комисија за спречување на корупција спроведе внатрешна обука за имплементација на системот на интегритет

Во рамките на своите надлежности, Државната комисија за спречување на корупција за потребите на вработените во Секретаријатот организира и спроведува континуиран процес на обуки за имплементација на елементите на системот на интегритет, согласно Законот...

85-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Обука за усовршување на комуникациски вештини

На 06 и 07 април, 2023 година, во просториите на Државниот завод за ревизија, со поддршка на Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), вработените од Државната комисија за спречување на корупцијата и Државниот завод...

Годишна конференција за оценка на остварувањето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025

    На 5 април 2023 година во хотел DoubleTree Хилтон во Скопје се одржа  Годишната конференција за оценка на остварувањето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, за...