Category: Соопштенија

Брифинг

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) на ден 08.04.2022 година (петок) со почеток во 13.00 часот ќе одржи брифинг со новинарите во врска со усвоените Годишен извештај за работа на ДКСК за 2021...

Информативна сесија за Политика на интегритет за единиците на локалната самоуправа

На 04.04.2022 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) се одржа Информативна сесија за Политика на интегритет за единиците на локалната самоуправа, на која преку докажаната соработка помеѓу ДКСК и...

Остварена посета на државни службеници од Босна и Херцеговина во Државната комисија за спречување на корупцијата: EUSYP in BiH Visit to N. Macedonia

На ден 29ти март 2022 година, во просториите на Државната Комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), беше направена официјална посета од група од пет државни службеници од Босна и Херцеговина кои се дел oд...

Државната комисија за спречување на корупцијата и Инспекцискиот совет потпишаа Меморандум за соработка

На ден 31.03.2022 година во просториите на  Државната комисија за спречување на корупцијата беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Државната комисија за спречување на корупцијата и Инспекцискиот совет.   Меморандумот за соработка беше потпишан...

Oдржана средба со Кол Радович, правен советник во Амбасадата на САД во Република Северна Македонија

На 18.03.2022 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), ДКСК оствари средба со г-дин Кол Радович, правен советник во Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија. Средбата се...