Одржана работна средба на претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, главниот државен ревизор и јавниот обвинител на Република Северна Македонија  со високи претставници на УСАИД