Category: Соопштенија

БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ПРЕКУ ПОТТИКНУВАЊЕ ОТЧЕТНОСТ, ИНТЕГРИТЕТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Борбата против корупцијата во Република Северна Македонија треба да се води на сите нивоа за да биде успешна. Од справување со ситната, секојдневна која поттикнува начин на однесување и култура на подмитување, до крупната...

Учество на обуки на претставници на локалната самоуправа во организација на Центарот за граѓански комуникации

Државната комисија за спречување на корупцијата активно учествуваше во  обуките на претставници на општините и локалните јавни претпријатија од Битола, Кичево, Куманово, Неготино, Струмица, Тетово, Чаир и Штип реализирани од мај до октомври оваа...

ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ СО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

На 05.10.2022 година, претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска и директорката на Централниот регистар на Република Северна Македонија Марија Бошковска Јанковски потпишаа договор за електронско користење на податоци. Согласно со...

Реализирана средба во Амбасадата на Република Италија

На 30.09.2022 годна, Државната комисија за спречување на корупцијата, предводена од претседателката Билјана Ивановска одржа средба со Амбасадорот на Република Италија во Република Северна Македонија Андреа Силвестри и Првиот секретар Марио Де Роза. На...

Учество на работилница на тема: „Дигитални решенија во известување, преглед и објавување на финансирањето на политичките партии“

Членот на Државната комисија за спречување на корупцијата Катица Никловска и Раководителот на одделението за следење на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи и корупција во јавните набавки м-р Катерина Зајковска учествуваа на ...