Учество на Регионална конференција за развој на новиот Регионален патоказ за борба против корупцијата и незаконските финансии