Pjesëmarrje në Konferencën Rajonale për zhvillimin e Udhërrëfyesit të ri Rajonal për luftën kundër korrupsionit dhe financave të paligjshme