Category: Соопштенија

“Родот и корупцијата – состојбата во Република Северна Македонија” – завршен онлајн настан на 16-ти декември 2021 година, 09:00 часот

Настанот е организиран од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје во рамките на соработката со Државната комисија за спречување на корупцијата, со цел презентација на наодите од спроведените аналитички активности за родовите форми...

“Корупција во областа на животната средина” – завршен онлајн настан на 14-ти декември 2021 година, 10:00 часот

Настанот е организиран од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје во рамките на соработката со Државната комисија за спречување на корупцијата, со цел презентација на наодите, заклучоците и препораките од спроведените аналитички активности...

9-та Конференција на државите страни потписнички на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата (УНКАК)

Од 13 до 17 декември 2021 година, под мотото „Обединети против корупцијата“, се одржува 9-та Конференција на државите страни потписнички на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата (УНКАК). Државната комисија за спречување на корупцијата...

Одбележан Меѓународниот ден на борба против корупцијата – неопходна е одлучна заедничка акција

09.12.2021, Скопје – Само со заедничка акција на институциите и со поддршка од јавноста борбата против корупцијата ќе има ефект! Ова е пораката од конференцијата што се одржа денес, по повод одбележувањето на 9...