Category: Соопштенија

89-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Интензивирање на  соработката меѓу ДКСК и Јавното обвинителство

Денес, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), Државната комисија за спречување на корупцијата, предводена од претседателката Билјана Ивановска, оствари работна средба со Јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовески....

Обука за промоција на правните и етичките аспекти на интегритетот во процесите на управување со човечките ресурси во институциите од јавниот сектор

Интегритетот е темел на доброто управување во институциите од јавниот сектор, па оттука унапредувањето на политиките на интегритет и етика претставува придонес кон спречување на можностите за појава на различни форми на корупција и...

Средба со новиот директор на Царинската управа

Ефикасната борбата против корупција ќе обезбеди поголеми приливи на јавни приходи и подобрување на услугите кон граѓаните, заеднички беше истакнато на средбата на претседателката на Државна комисија за спречување на корупцијата, Билјана Ивановска со...