Category: Соопштенија

„Бидете херои на чесноста“ во Кочани и Штип: децата уште од мали треба да ги научат принципите на чесност, праведност и одговорност

Борбата против корупцијата е важен дел од градењето подобро општество за идните генерации. Децата, како идни лидери и граѓани на утрешниот свет, имаат важна улога во оваа борба. За почеток, важно е децата да...

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ПРОГРАМА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ОД КОРУПЦИЈА

На 24.11.2023 година во просториите на Државниот завод за ревизија се одржа работна средба во рамките на  проектот „Активност за антикорупција и интегритет“ којшто го спроведува Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), со поддршка...

TAIEX Експертска мисија на тема судир на интереси: Анализа на механизми за спречување на конфликт на интереси и подигање на свеста насочена кон именувани и избрани лица

Државната комисија за спречување на корупцијата успешно ја користи TAIEX краткорочната техничка помош за исполнување на својата надлежност. Оттука, на 22 и 23 ноември 2023 година се реализираше TAIEX експертската мисија на тема судир...

96-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Соопштение

ДКСК целосно ги отфрла наодите изнесени во јавноста од страна на Бојан Лазаревски, директор на Агенцијата за филм. Потсетуваме дека согласно законот работа на ДКСК е да го анализира и проверува работењето на јавните...