Category: Соопштенија

Учество на работилница на тема „Истраги и санкции при финансирањето на политичките партии“, одржана во Прага, Чешка

Претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата – Билјана Ивановска и Раководителот на одделението за следење на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи и корупција во јавните набавки – Катерина Зајковска  во...

ЦАФ Работилница за план за подобрување

Работната група за имплементација на ЦАФ2020 формирана во рамки на ДКСК и раководството на ДКСК со експертска поддршка на РеСПА и КДЗ Австрија, на 25.04.2023 година, во Центарот за обуки на ДКСК, одржаа ЦАФ...

ДКСК учествуваше на тркалезната маса на тема „ Антикорупциско образование – пристапи и предизвици“

Државната комисија за спречување на корупцијата активно презема активности на планот на едукацијата и јакнење на свеста за корупцијата и судирот на интереси како за вработените од јавниот сектор така и во основното и...

Соопштение

Во врска со вчерашните случувања во Судскиот совет на РСМ, чиј епилог беше разрешување на претседателот на Судскиот совет, Весна Дамева, Државната комисија за спречување на корупцијата, како и досега во вакви ситуации, а...

Државната комисија за спречување на корупција спроведе внатрешна обука за имплементација на системот на интегритет

Во рамките на своите надлежности, Државната комисија за спречување на корупција за потребите на вработените во Секретаријатот организира и спроведува континуиран процес на обуки за имплементација на елементите на системот на интегритет, согласно Законот...