Category: Соопштенија

98-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Антикорупциска програма за ЈП и ТД во државна сопственост и сопственост на општините и градот Скопје 2024-2025

Државната комисија за спречување на корупцијата, со поддршка на Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП), на седницата одржана на 27.12.2023 година донесе Антикорупциска програма за јавните претпријатија и трговските друштва во државна сопственост...

Од 01.01.2024 ќе биде во функција новиот електронски систем за поднесување на изјава за имотна состојба и интереси

Државната комисија за спречување на корупцијата ја известува јавноста дека почнувајќи од 01.01.2024 година, ќе биде во функција новиот електронски систем за поднесување на изјава за имотна состојба и интереси. Лицата кои согласно член...

97-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Промоција на Водич за интегритет на медиумите

Државна комисија за спречување на корупцијата на 15 декември 2023 година, беше дел од настан на УНДП, каде беше промовирано изданието „Меѓу предизвиците и решенијата – Водич за интегритет на медиумите во Северна Македонија“....