Category: Соопштенија

Анализа на податоците од анонимниот прашалник  спроведен во рамки на антикорупциската едукација за ученици од седмо до деветто одделение под наслов „Бидете херои на чесноста”

По иницијатива на Државната комисија за спречување на корупција, во рамки на проектот „Активност за антикорупција и интегритет“, финансиран од УСАИД, а спроведуван од Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), во периодот од 17...

89-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Интензивирање на  соработката меѓу ДКСК и Јавното обвинителство

Денес, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), Државната комисија за спречување на корупцијата, предводена од претседателката Билјана Ивановска, оствари работна средба со Јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовески....

Обука за промоција на правните и етичките аспекти на интегритетот во процесите на управување со човечките ресурси во институциите од јавниот сектор

Интегритетот е темел на доброто управување во институциите од јавниот сектор, па оттука унапредувањето на политиките на интегритет и етика претставува придонес кон спречување на можностите за појава на различни форми на корупција и...