Category: Соопштенија

Одржана средба со претставник од Амбасадата  на Соединетите Американски Држави во нашата држава, Дејвид Маерс, Шеф на политички и економски оддел

На ден 07.08.2023 година Државната комисија за спречување на корупцијата оствари средба со претставник од Амбасадата  на Соединетите Американски Држави во нашата држава, Дејвид Маерс, Шеф на политички и економски оддел. На средбата се...

90-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

СОСТАНОК СО ЕКСПЕРТСКИОТ ТИМ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ОЦЕНСКА МИСИЈА НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работен состанок со експертскиот тим делегиран од  Европската унија за спроведување оценска мисија на Судскиот совет на Република Северна Македонија, предводен од правниот експерт од Република Хрватска,...

ДКСК електронски ќе добива податоци од Централниот депозитар за хартии од вредност

Државната комисија за спречување на корупцијата, за потребите на своето надлежно постапување, од Централниот депозитар за хартии од вредност ќе добива податоци во електронска форма. Оваа соработка е овозможена со договорот за размена на...

РЕАКЦИЈА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА НА СООПШТЕНИЕТО НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

По повод реакцијата на Јавното обвинителство (ЈО) објавена во медиумите, а во врска со сомневањата изнесени на јавна седница на ДКСК, за постапките кои се водени по предметот Труст, ДКСК сака да го истакне...