Category: Соопштенија

Работна средба со Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење г-ѓа Славица Грковска  

На 29 февруари 2024 година, Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) оствари работна средба со Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење г-ѓа Славица Грковска....

Средба со  Килиан Вал, шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје

Воспоставената соработка на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) со Мисијата на ОБСЕ во Скопје како и можностите за зајакнување на истата беше примарниот фокус на средбата на ДКСК со шефот на Мисијата...

Учество на Регионална конференција „Југоисточна Европа заедно против корупцијата – Развивање на регионална отпорност“

Членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Каракашова Шулев и Бесник Џемаиљи учествуваа на Регионалната конференција „Југоисточна Европа заедно против корупцијата – Развивање на регионална отпорност“, која се одржа на 20 февруари...

Средба со  тимот на проектот на УСАИД „Партнерство против корупцијата“

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) оствари работна средба со Барбара Џејмс, директор на проектот на УСАИД „Партнерство против корупцијата“. На средбата учествуваа  и Неда Малеска Сачмароска, Анета Арнаудовска, Марко Трошановски и Маја...

СООПШТЕНИЕ за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборна кампања

Со член 8-б став 1 од Изборниот Законик е уредено дека „за потребите на изборната кампања, забрането е користење на канцелариски простор, канцелариска опрема и службени возила на државните органи, освен лицата на кои...