Category: Соопштенија

Меѓународен договор за размена на податоци за проверка на изјавите за имотна состојба

На 19.03.2021 г. во Белград беше потпишан Меѓународен договор за размена на податоци за проверка на изјавите за имотна состојба што беше подготвен во рамките на Регионалната антикорупциска иницијатива (РАИ). Потписници на Меѓународниот договор...

Посебен извештај за утврдените злоупотреби во финансирањето на изборната кампања Предвремени збори за Градоначалник на општина Пласница и општина Штип-2020

Државната комисија за спречување на корупцијата го усвои Посебниот извештај за утврдените злоупотреби во финансирањето на изборната кампања Предвремени збори за Градоначалник на општина Пласница и општина Штип-2020 и согласно надлежноста утврдена во членот...

Онлајн обука за Секторска проценка на ризик по интегритет и корупција

Во рамки на проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност на јавната администрација во Северна Македонија“, финансиран од ЕУ, а со поддршка на организацијата ПРАЈСВАТЕРХАУСКУПЕРС (PwC), на ден 16.03.2021 година, се одржа онлајн презентација и...

Состанок со Националниот антикорупциски авторитет на Италија (АНАК) и Амбасадата на Република Италија

       На 12 март 2021 година, со почеток во 15.00, се одржа видео-конференциска работна средба меѓу Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) и делегација од Националниот антикорупциски авторитет на Италија (АНАК),...

Средба на ДКСК со Амбасадорот на Велика Британија

На 10 март 2021 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се реализираше средба меѓу Претседателот и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата и Амбасадорот на Велика Британија, Нејзината...