Category: Соопштенија

Соопштение – тркалезна маса на тема: „Култура на интегритет – Пат до успех во борбата против корупцијата“

На 17.03.2022 година, во организација на Државната комисија за спречување на корупцијата, во просториите на Владата на Република Северна Македонија, се одржа тркалезната маса на тема „Култура на интегритет – Пат до успех во...

Одржани тракалезни маси по поединечни сектори од Националната стратегија 2021-2025

Во периодот од 07-11.03.2022 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се одржаа 12 тркалезни маси по поединечни сектори од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, ...

Тркалезна маса на тема „Култура на интегритет – Пат до успех во борбата против корупцијата“

Државната комисија за спречување на корупцијата, на ден 17.03.2022 година (четврток), од 12.00 до 14.00 часот организира тркалезна маса на тема: „Култура на интегритет – Пат до успех во борбата против корупцијата“. Настанот ќе...

Одржана средба на Државната комисија за спречување на корупцијата со Министерот за правда во Владата на Република Северна Македонија д-р Никола Тупанчевски

На 25.02.2022 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), ДКСК оствари средба со Министерот за правда во Владата на Република Северна Македонија д-р Никола Тупанчевски. Средбата се одржа на барање...

Одржана обука на тема “Антикорупциски мерки во КПУ и ВПУ”

Државната комисија за спречување на корупцијата стои на ставот дека процесот на континуирана едукација претставуваше и сеуште претставува еден од нашите клучните приоритети. Едукацијата директно придонесува кон воспоставување на  транспарентен, ефикасен, економичен и одржлив...