Систем на интегритет во ЕЛС

Политики на интегритет во ЕЛС

Политика на интегритет на Единиците на локалната самоуправа

Насоки за примена на Политиката на интегритет на Единиците на локалната самоуправаПретседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, г-ѓа Билјана Ивановска, заедно со Амбасадорот Клеменс Која, шеф на мисијата на ОБСЕ во Скопје, на 29 јуни официјално ја отворија програмата за обука за новата Политика на интегритет за единиците на локалната самоуправа во Северна Македонија.

Имено, политиката за интегритет на единиците на локалната самоуправа се состои од осум компоненти. Целта на оваа политика е да промовира интегритет на политичко и на административно ниво, како основа за поттикнување на етичко однесување, отпорност кон корупција, спречување на судир на интереси, создавање на услови за општествен развој, учество на граѓаните во одлучувањето за локалните потреби и интереси и поголема доверба на граѓаните во единиците на локалната самоуправа.

Како резултат на соработката помеѓу мисијата на ОБСЕ во Скопје со Државната комисија за спречување на корупцијата, а заради целосна разработка и успешна имплементација на политиката за интегритет на единиците на локалната самоуправа, отпочна програмата за обука за Политиката на интегритет за единиците на локалната самоуправа.

Во наредниот период од 5 до 9 јули, вкупно 36 службеници – номинирани претставници за интегритет на општините од локалната самоуправа ќе учествуваат во програмата и ќе се стекнат со потребни знаења и вештини за тоа како да се зајакне отпорноста кон корупција преку зајакнување на индивидуалниот и институционалниот интегритет во општините.

 1. Општина Аеродром
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 2. Општина Берово
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 3. Општина Битола
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 4. Општина Богданци
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 5. Општина Боговиње
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 6. Општина Босилово
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 7. Општина Брвеница
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 8. Општина Валандово
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 9. Општина Василево
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 10. Општина Вевчани
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 11. Општина Велес
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 12. Општина Гевгелија
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 13. Општина Градско
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 14. Општина Дебар
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 15. Општина Делчево
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 16. Општина Демир Хисар
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 17. Општина Дојран
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 18. Општина Ѓорче Петров
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 19. Општина Желино
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 20. Општина Зрновци
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 21. Општина Јегуновце
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 22. Општина Карбинци
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 23. Општина Карпош
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 24. Општина Кавадарци Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 25. Општина Кисела Вода
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 26. Општина Конче
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 27. Општина Кочани
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 28. Општина Крива Паланка
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 29. Општина Кривогаштани
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 30. Општина Крушево
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 31. Општина Куманово
  Номинација до ДКСК и Политика на интегритет
 32. Општина Лозово
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 33. Општина Маврово и Ростуше
  Номинација до ДКСК и Политика на интегритет
 34. Општина Македонска Каменица
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 35. Општина Македонски Брод
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 36. Општина Могила
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 37. Општина Неготино
  Номинација до ДКСК
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 38. Општина Новаци
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 39. Општина Охрид
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 40. Општина Пехчево
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 41. Општина Пласница
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 42. Општина Прилеп
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 43. Општина Пробиштип
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 44. Општина Радовиш
  Номинација до ДКСК и Политика на интегритет
 45. Општина Ранковце
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 46. Општина Ресен
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 47. Општина Свети Николе
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 48. Општина Сопиште
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 49. Општина Старо Нагоричане
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 50. Општина Струга
  Номинација до ДКСК
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 51. Општина Струмица
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 52. Општина Студеничани
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 53. Општина Теарце
  Номинација до ДКСК
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 54. Општина Тетово
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 55. Општина Центар
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 56. Општина Центар Жупа
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 57. Општина Чаир
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 58. Општина Чашка
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 59. Општина Чешиново-Облешево
  Номинација до ДКСК и Политика на интегритет
 60. Општина Чучер Сандево
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 61. Општина Штип
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 62. Општина Шуто Оризари
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 63. Град Скопје
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 64. Општина Дебрца
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 65. Општина Гази Баба
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 66. Општина Илинден
  Политика на интегритет
 67. Општина Сарај
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 68. Општина Врапчиште
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 69. Општина Кратово
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет
 70. Општина Виница
  Номинација до ДКСК
  Политика на интегритет