ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2024

ПРИЈАВА ЗА СОМНЕВАЊА ЗА НЕЗАКОНИТОСТИ И ПРЕКРШУВАЊА ВО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС И ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ и ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, 2024 ГОДИНА

Вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања

Финансиски извештаи Претседателски избори 2024

Извештаи од радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (електронските портали) за рекламниот простор искористен од учесниците во изборната кампања