Category: Seanca

Seanca e 55 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

Seanca e 54 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për parandalimin e Korrupsionit...

Seanca e 53 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22,23 dhe 33 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetërror për parandalimin...

Seanca e 52 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22,23 dhe 24 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetërror për parandalimin...

Seanca e 51 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 12/19) dhe Nenit 9 të Rregullores së punës të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e...