Trajnime të mbajtura për zbatimin e sistemit të integritetit