Monthly Archive: December 2020

Seanca e 45-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 12/19) Kryetari Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri këtë VENDIM për...

Seanca e 44-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyratre e RM nr.12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri këtë VENDIM Për thirrje të...

Seanca e 43-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr 12/19) zëvendës kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, e morri këtë: VENDIM...