Monthly Archive: January 2022

Reagim i KSHPK-së

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit është i befasuar nga deklaratat e partive politike që përpiqen ta shfrytëzojnë punën e Komisionit për kalkulime politike ditore. Sulmet e tilla të paargumentuara...

Seanca e 60 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...